Pembiayaan Segera

Jenis Pembiayaan

  • Pembiayaan Tunai sehingga RM10,000.00.
  • 2 orang penjamin.
  • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
  • Tempoh pembiayaan sehingga 24 bulan atau 2 tahun.
  • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).

Kadar Keuntungan

  • Bagi pembiayaan < RM1,000.00 – RM10,000.00, kadar keuntungan adalah 6.00%.

Jadual Pembayaran Balik

Borang Permohonan

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2692 8661 atau emel koperasilppkn@gmail.com