Pembiayaan Barangan Pengguna

Jenis Pembiayaan

  • Pembiayaan Barang Pengguna sehingga RM30,000.00.
  • 4 orang penjamin.
  • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
  • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun .
  • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).

Kadar Keuntungan

  • Bagi pembiayaan < RM1,000.00 – RM30,000.00, kadar keuntungan adalah RM6.00%.

Jadual Pembayaran Balik

Borang Permohonan

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2692 8661 atau emel koperasilppkn@gmail.com