PANGGILAN VENDOR
Slider 1
Slider Pembiayaan Tanpa Penjamin 30k
Koperasi-LPPKN-slider-pembiayaan-bencana
h_slide_02
Slider 2
Slider Takaful (Cukai Jalan) (1)
Slider 3
Slider 5
SLIDER COOLER BAG
previous arrow
next arrow

Manfaat Buat Semua Anggota

Senarai Pembiayaan Koperasi

Pembiayaan Tunai


 • Pembiayaan Tunai sehingga RM60,000.00.
 • 4 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 120 bulan atau 10 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Segera


 • Pembiayaan Tunai sehingga RM10,000.00.
 • 2 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 24 bulan atau 2 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Pendidikan IPTA

 • Pembiayaan Pendidikan sehingga RM5,000.00.
 • 2 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Pendidikan Awal Persekolahan
 • Pembiayaan Pendidikan Awal Sekolah sehingga RM5,000.00.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Bencana


 • Pembiayaan sehingga RM2,000.00.
 • Kelayakan berkhidmat dengan LPPKN dan telah disah jawatan.
 • Tanpa faedah.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Laporan polis dan Laporan Jawatankuasa Kemajuan dan
  Keselamatan Kampung (JKKK) sekiranya ada.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 24 bulan atau 2 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Perayaan

 • Pembiayaan Perayaan sehingga RM5,000.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Takaful Kenderaan
 • Pembiayaan takaful kenderaan mengikut jumlah premium.
 • Bayaran secara tunai dan potongan gaji.
 • Geran, penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang
  telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Rebat 5% bagi anggota koperasi.
Pembiayaan Atas Yuran

 • Pembiayaan 80% atas caruman.
 • Tiada penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Tidak mempunyai pembiayaan lain di koperasi.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Barangan Pengguna
 • Pembiayaan Barang Pengguna sehingga RM30,000.00.
 • 4 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Tanpa Penjamin
 • Pembiayaan sehingga RM10,000.00.
 • Kelayakan berkhidmat dengan LPPKN dan telah disah jawatan.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).

Manfaat Buat Semua Anggota

Senarai Pembiayaan Koperasi

Pembiayaan Tunai
 • Pembiayaan Tunai sehingga RM60,000.00.
 • 4 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 120 bulan atau 10 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Segera
 • Pembiayaan Tunai sehingga RM10,000.00.
 • 2 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 24 bulan atau 2 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Pendidikan IPTA
 • Pembiayaan Pendidikan sehingga RM5,000.00.
 • 2 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Pendidikan Awal Persekolahan
 • Pembiayaan Pendidikan Awal Sekolah sehingga RM5,000.00.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Bencana
 • Pembiayaan sehingga RM2,000.00.
 • Kelayakan berkhidmat dengan LPPKN dan telah disah jawatan.
 • Tanpa faedah.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Laporan polis dan Laporan Jawatankuasa Kemajuan dan
  Keselamatan Kampung (JKKK) sekiranya ada.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 24 bulan atau 2 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Perayaan
 • Pembiayaan Perayaan sehingga RM5,000.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Takaful Kenderaan
 • Pembiayaan takaful kenderaan mengikut jumlah premium.
 • Bayaran secara tunai dan potongan gaji.
 • Geran, penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang
  telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 bulan.
 • Rebat 5% bagi anggota koperasi.
Pembiayaan Atas Yuran
 • Pembiayaan 80% atas caruman.
 • Tiada penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Tidak mempunyai pembiayaan lain di koperasi.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Barangan Pengguna
 • Pembiayaan Barang Pengguna sehingga RM30,000.00.
 • 4 orang penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).
Pembiayaan Tanpa Penjamin
 • Pembiayaan sehingga RM10,000.00.
 • Kelayakan berkhidmat dengan LPPKN dan telah disah jawatan.
 • Tanpa penjamin.
 • Penyata gaji terkini & salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun.
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% debt service ratio (DSR).

Tentang Kami

Mengenai Kami

Siapa Kami?

Koperasi Kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad (No. Pendaftaran : 4697) adalah sebuah pertubuhan koperasi yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948 dan didaftarkan pada 21 Januari 1972 dengan nama asalnya Syarikat Kerjasama Kakitangan Lembaga Perancang Keluarga Malaysia Berhad. 


Pada tahun 1979 nama tersebut telah ditukarkan kepada Koperasi Lembaga Perancang Keluarga Malaysia Berhad dan seterusnya nama terkini adalah Koperasi kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad pada tahun 1988. 


Keanggotaan Koperasi terbuka kepada semua kakitangan LPPKN.


Keanggotaan Koperasi

Bagaimana Daftar Menjadi Anggota Koperasi?

Manfaat Anggota Koperasi LPPKN

Pihak koperasi sentiasa menjaga kebajikan setiap anggotanya. Setiap anggota layak untuk memohon manfaat yang diberikan. Terdapat 8 jenis manfaat yang disediakan.

Syer dan Dividen Anggota

Pertubuhan koperasi pada dasarnya berasaskan kepada penyertaan para anggota melalui kemasukan syer. Dividen keuntungan dibahagikan mengikut pegangan syer ahli.

Muat
Turun Borang

Semua borang boleh dimuat turun atau download di sini.

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2692 8661 atau emel koperasilppkn@gmail.com